Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1584
Title: Формування стратегій машинобудівних підприємств на засадах використання стратегічних карт
Authors: Кузьмін, О. Є.
Дорошкевич, К. О.
Bibliographic description (Ukraine): Кузьмін О. Є. Формування стратегій машинобудівних підприємств на засадах використання стратегічних карт / О. Є. Кузьмін, К. О. Дорошкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 375–380. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто збалансовану систему показників, визначено роль стратегічних карт у процесі реалізації стратегії машинобудівного підприємства. Досліджено основні методи оцінювання стратегії підприємства. Сформована модель оцінювання стратегії підприємства на засадах використання стратегічних карт, що полягає у її оцінюванні за: доступністю; відповідністю місії, цілям, корпоративним цінностям підприємства; відповідністю факторам внутрішнього і зовнішнього середовища; здатністю забезпечити конкурентні переваги і ефективну роботу; сприянням навколишньому середовищу. The essence of the notion of balanced scorecard and role of strategic maps in the process of realization of strategy of machine-building enterprise are certain. Basic methods of evaluation of strategy of enterprise are explored. Formed model of evaluation of strategy of enterprise on bases of the use of strategic maps, that consists in its evaluation after: by availability; by accordance of mission, to the aims, corporate values of enterprise; by accordance to the factors of internal and external environment; by ability to provide the competitive edges and effective work; by the assistance to the environment.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1584
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2008. – №633

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54.pdf182,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.