Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15812
Title: Моделювання перехідних процесів у нелінійних електричних колах диференційним гармонічним методом
Authors: Глухівський, Л. Й.
Bibliographic description (Ukraine): Глухівський Л. Й. Моделювання перехідних процесів у нелінійних електричних колах диференційним гармонічним методом / Л. Й. Глухівський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 736 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. - С. 21-29. - Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: нелінійні електричні кола
перехідні процеси
диференційний гармонічний метод
прискорення моделювання
nonlinear electric circles
transients
differential harmonic method
acceleration of simulation
Abstract: Розглянуто можливість використання диференційного гармонічного методу для чисельного розрахунку перехідних процесів у нелінійних електричних колах з періодичними електрорушійними силами, з метою прискорення моделювання. In the article possibility of the use of differential harmonic method is considered for the numeral calculation of transients in nonlinear electric circles with periodic electromotive forces, with the purpose of acceleration of simulation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15812
Content type: Article
Appears in Collections:Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2012. – №736

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-Hlukhivsky-21-29.pdf281,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.