Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15495
Title: Організація фондів електронної бібліотеки
Authors: Кунанець Наталія Едуардівна
Малиновський, Остап Богданович
Bibliographic description (Ukraine): Кунанець Н. Е. Організація фондів електронної бібліотеки / Наталія Едуардівна Кунанець, Остап Богданович Малиновський // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 257-262. - Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: електронна бібліотека
цифрова інформація
інформаційно-пошукові системи
electronic library
digital information
іnformationretrieval systems
Abstract: Обґрунтовано необхідність розробки нормативної та методологічної бази щодо каталогізації електронних ресурсів. Окреслені напрямки робіт з розробки методики каталогізації електронних ресурсів. Наведено приклади найбільш вживаних графічних форматів. The necessity of the development of regulatory and methodological framework for cataloging electronic resources was substantiated in the article «Electronic library funds organization» by N. Kunanets and O. Malynowsky. Development trends in methods of cataloging electronic resources were outlined. The examples of the most common graphic formats were considered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15495
Content type: Presentation
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malynovskyy-O.B..ppt335 kBMicrosoft PowerpointView/Open
26-257-262.pdf330,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.