Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15492
Title: Використання інформаційних ресурсів у відділі соціально-економічної літератури: маркетингове дослідження
Authors: Сєдая, Марина Сергіївна
Bibliographic description (Ukraine): Сєдая М. С. Використання інформаційних ресурсів у відділі соціально-економічної літератури: маркетингове дослідження / Марина Сергіївна Сєдая // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 467-481. - Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інформаційні ресурси
маркетингове дослідження
ефективність використання
анкетування
читацькі потреби
реклама
information resources
market research
efficiency
questionnaire
readers' needs
advertisement
Abstract: У статті висвітлено питання необхідності проведення маркетингових досліджень у сучасній бібліотеці. На основі проведеного дослідження у відділі соціальної та економічної літератури, було розроблено рекомендації щодо покращання використання відвідувачами інформаційних ресурсів відділу. The report «Usage of Information Resources in the Department of Social and Economic Literature» of M. Sedaya highlights the necessity of conducting marketing researches in modern library. Recommendations on the improvement of usage of information resources are based on the market research already conducted in the Department of Social and Economic Literature.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15492
Content type: Presentation
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEDAJA.pdf275,66 kBAdobe PDFView/Open
47-467-481.pdf496,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.