Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15264
Tytuł: Термінологічна орфографія: трансакція чи транзакція?
Authors: Вознюк, Геннадій
Ментинська, Ірина
Cytat: Вознюк Г. Термінологічна орфографія: трансакція чи транзакція? / Геннадій Вознюк, Ірина Ментинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 733 : Проблеми української термінології. – С. 6–9. – Бібліографія: 9 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: українська термінологія
проблеми транслітерації
трансакція
лексичний аспект
фонетичний аспект
словотвірна структура
орфографічна норма
мовна традиція
Ukrainian terminology
the problem of transliteration
transaction
lexical and phonetic aspects
derivational structure
spelling norms
language tradition
Abstract: Статтю присвячено правописним проблемам сучасної української термінології, зокрема питанням транслітерації та правопису запозичених термінів. Конкретну увагу звернено на використання терміноодиниці трансакція, зважаючи на три лінгвістичні аспекти – лексичний, фонетичний, словотвірний. The article deals with problems of the modern Ukrainian spelling terminology, including the question of transliteration and spelling of borrowed terms. Specific attention is paid to the use of terminological unit transaction, considering three linguistic aspects – lexical, phonetic, derivational.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15264
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми української термінології. – 2012. – №733

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
3-6-9.pdf207,06 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi