Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1525
Tytuł: Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп'ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів)
Authors: Драган, Я. П.
Cytat: Драган Я. П. Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп'ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів) / Я. П. Драган // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 621 : Інформаційні системи та мережі. – С. 124-130. – Бібліографія: 15 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Ставиться проблема ролі математичного забезпечення обчислювальних (чи радше комп’ютерних) систем як суттєвого засобу сучасних наукових досліджень та практичного використання їхніх результатів. Викладені погляди на способи розв’язування цієї проблеми, проілюстровано моделями стохастичних коливань і прикладом запровадженої моделі як періодично корельованого ізостаціонарного випадкового процесу – реалізації цього підходу.There is a stated problem of the role of mathematical support for calculation (or rather computer) systems as an essential means of modern scientific are illustrated by stochastic vibrations investigation and using of their results in practice. The exposed opinions and the methods to solve this problem are illustrated by stochastic vibrations models and by an example of new introduced version of periodically correlated in stationary random process as the realization of this approach.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1525
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Інформаційні системи та мережі. – 2008. – №621

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
12.pdf208,14 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi