Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15250
Title: Новий підхід до використання стоксових сталих для побудови функцій та їх похідних розподілів мас планет
Authors: Черняга, П.
Фис, М.
Bibliographic description (Ukraine): Черняга П. Новий підхід до використання стоксових сталих для побудови функцій та їх похідних розподілів мас планет / П. Черняга, М. Фис // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 2 (24). – С. 40-43. - Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: стоксові сталі
функція
планета
Abstract: На відміну від традиційного, запропонований інший підхід до використання стоксових сталих другого порядку, в якому функція розподілу мас та її похідні визначаються одночасно багаточленами відповідно четвертого та третього степенів. В отличие от традиционного, предложен другой подход к использованию стоксовых постоянных второго порядка, в котором функция распределения масс и ее производные определяются одновременно многочленами соответственно четвертой и третьей степени. Proposed a different approach to the use of Stokes constants of second order in which the mass distribution function and its derivatives are determined simultaneously polynomials respectively the fourth and third degree.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15250
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Випуск 2(24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_Chernyaha_40_43_geodesy_24.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.