Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15187
Title: Відображена словотвірна синонімія в українській науково-технічній термінології
Authors: Мартиняк, Оксана
Bibliographic description (Ukraine): Мартиняк О. Відображена словотвірна синонімія в українській науково-технічній термінології / Оксана Мартиняк // Проблеми української термінології : збірник наукових праць учасників XIІ Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології СловоСвіт 2012", Львів, 27–29 вересня 2012 року / Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки молоді та спорту України. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 90–93. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: українська мова
синонімія
словотвір
науково-технічна термінологія
Ukrainian language
synonymy
word creative synonymy
scientific and technical terminology
Abstract: У статті проаналізовано явище відображеної (спадкової) словотвірної синонімії на матеріалі української науково-технічної термінології. Причиною появи цього виду синонімів є їхня вмотивованість словами, що перебувають у відношеннях словотвірної синонімії. Проаналізовано доцільність уживання таких паралелей з погляду норми. The article deals with the phenomenon of reflected (inherited) word creative synonymy based on the Ukrainian scientific and technical terminology. The appearance of the analyzed type of synonyms is motivated with the words relating to creative word synonymy. The expediency of using such parallels from the viewpoint of the language norm is analyzed in the article.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15187
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми української термінології . – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_Martynyak_90_93_2012_terminology.pdf180,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.