Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15183
Title: Сучасна українська анатомічна термінологія в професійній освіті та практиці
Authors: Король, Тетяна
Бичкова, Соломія
Манько, Володимир
Bibliographic description (Ukraine): Король Т. Сучасна українська анатомічна термінологія в професійній освіті та практиці / Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько // Проблеми української термінології : збірник наукових праць учасників XIІ Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології СловоСвіт 2012", Львів, 27–29 вересня 2012 року / Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки молоді та спорту України. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 78–81. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: українська мова
термінологія
анатомічна термінологія
Міжнародна анатомічна номенклатура
Ukrainian language
terminology
anatomic terminology
International Nomina Anatomica
Abstract: Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного стандарту анатомічної номенклатури в професійній діяльності та навчальному процесі. The article is devoted the problem of using anatomic terms in modern Ukrainian science practice. The authors highlight the problem through the literature and formulate their own vision of the importance of adhering to international and national standard anatomical nomenclature in professional activities and the learning process.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15183
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми української термінології . – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_Korol_78_81_2012_terminology.pdf177,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.