Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15126
Title: Аналіз прямих варіаційних методів розв’язку задач оптимального керування
Authors: Ловейкін, В. С.
Ромасевич, Ю. О.
Ловейкін, Ю. В.
Bibliographic description (Ukraine): Ловейкін В. С. Аналіз прямих варіаційних методів розв’язку задач оптимального керування / В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич, Ю. В. Ловейкін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 729 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 70–79. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проаналізовано прямі варіаційні методи, які використовуються для розв’язування задач оптимального керування. Запропоновано наближений прямий варіаційний метод, який дає змогу значно спростити розв’язки задач оптимального керування і отримати достатню точність розв’язків під час практичного використання у реальному часі керування механічними системами. Direct variation methods which are used for the decision of optimum control problems have been analyzed. The confidant a direct variation method which allows to simplify considerably the decision of optimum control problem is offered and to receive sufficient accuracy of the decision in practical use in real time of mechanical systemscontrol.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15126
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – № 729

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_Loveykin_70_79_optimisation_729.pdf726,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.