Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/14924
Tytuł: Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів
Authors: Соколовський, Я.
Крошний, І.
Cytat: Соколовський Я. Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів / Я. Соколовський, І. Крошний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 732 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 305-316. – Бібліографія: 16 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: математична модель
програмне забезпечення
капілярно-пористий матеріал
тепломасоперенесення
деревина
метод скінченних елементів
mathematical model
software
capillary-porous material
heat and mass transfer
wood
finite element method
Abstract: Сформульовано математичну модель тепломасоперенесення та деформування капілярно-пористих матеріалів під час сушіння. У межах об’єктно-орієнтованого підходу розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для чисельної реалізації отриманої моделі. In the article is formulated a mathematical model of heat and mass transfer and deformation of capillary-porous materials during drying. In the object-oriented approach developed algorithmic and software for numerical realization of the obtained model.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/14924
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – №732

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
44_Sokolovsky_306_315_732.pdf329,36 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi