Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/14747
Title: Обґрунтування параметрів цифрового аерознімання для інвентаризації земель та модернізації об’єктів залізничного транспорту
Other Titles: Обоснование параметров цифровой аэросъемки для инвентаризации земель и модернизации объектов железнодорожного транспорта
Justification of the parameters of digital aeroznimannya for land inventory and modernization of rail transport
Authors: Дичко, Л.
Bibliographic description (Ukraine): Дичко Л. Обґрунтування параметрів цифрового аерознімання для інвентаризації земель та модернізації об’єктів залізничного транспорту / Л. Дичко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 2 (24). – С. 159–162. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інвентаризація земель
об’єкти залізничного транспорту
цифрове аерознімання
фотограмметрія
масштаб аерознімання
ортофотоплан
цифрова модель місцевості
Abstract: Обґрунтовано доцільність створення чотирьох видів картографічної компоненти для реформування залізничного транспорту (ортофотоплан у масштабі 1:500, цифрова модель місцевості для лінійних об’єктів залізниці, високоточна цифрова модель місцевості для станцій, колій тощо, цифровий план з точністю не нижче за 1:500, придатний для просторового моделювання). Отримано формули для розрахунку масштабів цифрового аерознімання для умов забезпечення точності картографічних матеріалів. Проаналізовано ефективність використання різних типів цифрових аерокамер для виконання таких робіт. Обоснована целесообразность создания четырех видов картографической компоненты для реформирования железнодорожного транспорта (ортофотоплан в маштабе 1:500, цифровая модель местности для линейных объектов, высокоточная цифровая модель местности для станций, колеи, и др., цифровой план с точностью не ниже 1:500, пригодный для пространственного моделирования). Получены формулы для подсчета масштабов цифровой аэросъемки при условии обеспечения необходимой точности картографических материалов. Проанализирована эффективность использования различных типов цифрових аэрокамер для выполнения таких работ. The expediency of creating of four types of cartographical component for railway transport reformation is substantiated (orthophotomap in the scale to be 1 to 500, digital model of locality for railway linear oblects, highly precise digital model of locality for stations, railroads etc., digital plan with the precision not less than 1 to 500, which is suitable for spatial modelling). The formulas for calculation the scales of digital aerial photography for providing the precision of cartographic materials are received. The effectiveness of using different types of digital aerocameras for performing such work is analysed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/14747
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Випуск 2(24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_Dychko_159_162_geodesy_24.pdf561,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.