Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1464
Title: Застосування математичного апарата в методичному підході, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок
Authors: Губар, Ю. П.
Bibliographic description (Ukraine): Губар Ю. П. Застосування математичного апарата в методичному підході, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок / Ю. П. Губар // Геодезія, картографія і аерофотознімання : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – Випуск 69 : Присвячується 85-річчю від дня народження і 60-річчю науково-педагогічної діяльності у Львівській політехніці заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Островського Аполлінарія Львовича. – С. 157–163. – Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Здійснено спробу вирішення проблеми визначення ринкової вартості нерухомості та коефіцієнтів коригування з використанням математичного апарата. Використання для розрахунку вартості в експертній грошовій оцінці сучасних математичних методів дозволяє подолати вплив суб’єктивізму оцінювача. Однією із основних цілей дослідження є аналіз ринку нерухомості і розподілу витрат на створення системи покращань нерухомості. Тільки проведений детальний аналіз впливу цих факторів дасть змогу оцінити достовірність отриманих результатів. In this paper attempt decision of problem determination of price the real estate and coefficients of correction is carried out with the use of mathematical formulas. The use for the calculation of cost in expert money estimation of modern mathematical methods allows overcoming influencing of subjectivism of appraiser. One of primary purposes of research is the market analysis of the real estate and allocation of charges on creation of the system of improvements of the real estate. Only the conducted detailed analysis of influencing of these factors will give possibility to estimate authenticity of the real results.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1464
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf189,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.