Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1452
Title: Обґрунтування жорсткостей пружних елементів вібраційного синфазного сепаратора
Authors: Гурський, В. М.
Шоловій, Ю. П.
Білодід, В. П.
Дмитрієнко, Т. В.
Bibliographic description (Ukraine): Гурський В. М. Обґрунтування жорсткостей пружних елементів вібраційного синфазного сепаратора / В. М. Гурський, Ю. П. Шоловій, В. П. Білодід, Т. В. Дмитрієнко // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 42. – С. 26–35. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Обґрунтовано значення жорсткостей пружних елементів вібраційного синфазного сепаратора на основі аналізу його частотних характеристик. Здійснено підбір та розрахунок на міцність віброізоляційних пружин і гумових пружних елементів. Наведено аналітичні вирази для розрахунку згинальної жорсткості резонансного пружного стрижня і власної частоти коливань вібраційного сепаратора. This article describes calculation a value of inflexibilities of resilient elements of vibration separator on the basis of analysis of it frequency descriptions. A selection and calculation on durability of vibroelastic springs and resilient elements of rubbers is carried out. Analytical expressions are resulted for the calculation of bend inflexibility of resonance resilient bar and own frequency of vibrations of vibration separator.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1452
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2008. – Випуск 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03.pdf924,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.