Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1418
Tytuł: Одержання рівняння вільних коливань пружного ізотропного середовища на основі принципу Гамільтона–Остроградського з урахуванням дисипації
Authors: Чабан, А. В.
Cytat: Чабан А. В. Одержання рівняння вільних коливань пружного ізотропного середовища на основі принципу Гамільтона–Остроградського з урахуванням дисипації / А. В. Чабан // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – С. 160–166. – Бібліографія: 8 назв.
Data wydania: 2007
Wydawca: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: Запропоновано метод побудови рівняння вільних коливань пружного ізотропного середовища на підставі принципу Гамільтонa–Остроградського з урахуванням дисипації. Для цього поширено згаданий принцип на реальні неконсервативні системи шляхом побудови неконсервативного лагранжіана. The method of construction of free vibrations of resilient homogeneous isotropic environment is offered on the basis of the Gamyt'ton-Ostrogradskyj principle taking into account dissipation. For this purpose it is necessary to modify the known function Lagrangia by addition to her of function of internal dissipation of mechanical energy.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1418
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2007. – Випуск 41

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
25.pdf389,73 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi