Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1406
Title: Нормативне забезпечення надійності та екологічності товарів випробувальних лабораторій
Authors: Луців, Н.
Bibliographic description (Ukraine): Луців Н. Нормативне забезпечення надійності та екологічності товарів випробувальних лабораторій / Н. Луців // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 69. – С. 151–155. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Запропоновано методику реалізації оптимальних процедур для нормативного забезпечення надійності та екологічності товарів стаціонарної гідрохімічної лабораторії, які використовуються для екологічних досліджень. Визначено елементи кваліметричної моделі, що дасть змогу здійснювати кількісний надійний аналіз якості товарів випробувальних лабораторій з використанням функціонала якості. Предложена методика реализации оптимальных процедур для нормативного обеспечения надежности и экологичности товаров стационарной гидрохимической лаборатории, которые используются для экологических исследований. Определены элементы квалиметрической модели, которая позволит осуществлять количественный надежный анализ качества товаров испытательных лабораторий с использованием функционала качества. The method of realization of optimum procedures is offered for the normative providing of reliability and ecofriendlyness of commodities of stationary hydrochemical laboratory, which are use for ecological researches. The elements of model for measure quality, that to allow to carry out the quantitative reliable analysis of quality of commodities of proof-of-concept laboratories with the use functional of quality, it is set.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1406
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf210,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.