Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/14030
Tytuł: Становлення військового судочинства у країнах Європи
Authors: Романовський, Я. Я.
Cytat: Романовський Я. Я. Становлення військового судочинства у країнах Європи / Я. Я. Романовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 724 : Держава та армія. – С. 240–245. – Бібліографія: 5 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Аналізується процес утворення та розвитку військового судочинства у країнах Європи від часів Римської імперії. Дано загальну характеристику військових судів у цих країнах, а також законодавчої бази, яка регламентувала їхню діяльність. Досліджено чинники, які впливали на військове судочинство. Показано, що військові суди повністю відособились від загальних лише з появою регулярного війська. In the article the process of education and development of the military legal proceeding is analysed in the countries of Europe from times of the Roman empire. General description of courts martial is given in these countries, and also legislative base which regulated their activity. Investigational factors which influenced on the military legal proceeding. It is retuned that courts martial were fully isolated from general, only with appearance of regular army.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/14030
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Держава та армія. – 2012. – №724

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
39_240-245_Vis724_Armiya.pdfстаття392,66 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi