Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1402
Title: Вібраційна обробка плоских довговимірних деталей
Authors: Боровець, В. М.
Шенбор, В. С.
Bibliographic description (Ukraine): Боровець В. М. Вібраційна обробка плоских довговимірних деталей / В. М. Боровець, В. С. Шенбор // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – Випуск 41. – С. 9–14. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: Розглянуто технологічний процес вібраційної обробки плоских довговимірних деталей в закріпленому стані з використанням вібраційних машин з електромагнітним приводом. Розглянуті вібраційні машини дають змогу розширити технологічні можливості шляхом забезпечення обробки певних площин деталей та збільшити силу різання за рахунок протифазного руху елементів машини, що приводить до зростання сумарної швидкості взаємодії оброблюваних деталей та робочого середовища. In this work the technological process of vibration treatment of flat long details is considered in the fastened state with the use of machines of vibrations with an electromagnetic occasion. Considered the machines of vibrations allow to extend technological possibilities by providing of treatment of certain planes of details and multiply cutting force due to opposite motion of elements of machine which results in growth of total speed of co-operation of the processed details and working environment.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1402
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2007. – Випуск 41

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03.pdf435,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.