Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13987
Title: Шляхи реструктуризації валютних кредитів у країнах з перехідною економікою
Other Titles: Methods of foreign currency loans restructuring in the countries with transition economy
Authors: Голосенін, І. О.
Bibliographic description (Ukraine): Голосенін І. О. Шляхи реструктуризації валютних кредитів у країнах з перехідною економікою / І. О. Голосенін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 376–382. – Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: банк
банківський бізнес
фінансова криза
девальвація
проблемні кредити
регулювання банків
банківський нагляд
реструктуризація кредитів
bank
banking
financial crisis
devaluation
problem loans
bank regulation
banking supervision
loan restructurisation
Abstract: Бурхливий розвиток валютного кредитування у країнах з перехідною економікою з настанням фінансової кризи у 2008 р. призвів до раптового погіршення стану банків через знецінення місцевих валют та виникнення протермінованих кредитів. Найрозповсюдженішою формою реструктуризації валютних кредитів є пролонгація та відтермінування сплати боргу. Трансформація валютних кредитів у кредити у національних валютах являє собою процес узгодження інтересів кредиторів, позичальників і органів державного регулювання. The rapid development of foreign currency lending in emerging economies since the explosion financial crisis in 2008 led to deterioration of the banks` position through the devaluation of local currencies and overdue loans. The most common form of loan restructurisation is prolongation of loans and deferred payment of debt. Transformation of foreign currency loans in loans demonitated in local currency represents the process of reconciling the interests of creditors, lenders and regulatory agencies.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13987
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №720

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58_376-382_Vis_720_Menegment.pdf556,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.