Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1392
Title: Методологія оцінювання якості та відповідності продукції з використанням віртуальної міри якості
Authors: Мотало, А.
Мотало, В.
Bibliographic description (Ukraine): Мотало А. Методологія оцінювання якості та відповідності продукції з використанням віртуальної міри якості / А. Мотало, В. Мотало // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 69. – С. 129–137. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто і проаналізовано методологію оцінювання якості та відповідності продукції з використанням віртуальної міри якості, побудованої на основі базового профілю якості. Методологія ґрунтується на принципах кваліметрії з використанням зваженої евклідової моделі багатовимірного шкалювання. Рассмотрена и проанализирована методология оценивания качества и соответствия продукции с использованием виртуальной меры качества, построенной на основе базового профиля качества. Методология основана на принципах квалиметрии c использованием взвешенной эвклидовой модели многомерного шкалирования. In the article the methodology of evaluation for conformity and product quality with using of virtual quality measure, created on the basiс quality profile, is considered and analyzed. The methodology is based on qualimetry principles with using of weighted Euclidean model of multidimensional scaling.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1392
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf261,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.