Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13867
Tytuł: Моніторинг чинників, які впливають на ризики взаємовідносин промислового підприємства з суб’єктами зовнішнього і внутрішнього середовищ
Inne tytuły: Monitoring of factors which influence on risks of mutual relations of industrial enterprise with subjects of external and internal environment
Authors: Тесак, О. В.
Cytat: Тесак О. В. Моніторинг чинників, які впливають на ризики взаємовідносин промислового підприємства з суб’єктами зовнішнього і внутрішнього середовищ / О. В. Тесак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 252–256. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2011
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: чинники впливу на ризики взаємовідносин підприємства
зовнішнє і внутрішнє середовища підприємства
factors that influence the risks of enterprise relationship
external and internal environment enterprise
Abstract: Розглянуто основні чинники, що впливають на ризики взаємовідносин промислового підприємства з суб’єктами його зовнішнього та внутрішнього середовищ, удосконалено класифікацію цих чинників, науково обґрунтовано етапи моніторингу впливу чинників на ризики взаємовідносин промислового підприємства. In the article are considered basic factors what influence on the risks of mutual relations of industrial enterprise with the subjects of him external and internal environment, classification of these factors is improved, the stages of monitoring of influence of factors on the risks of mutual relations of industrial enterprise are reasonable.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13867
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №720

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
39_252-256_Vis_720_Menegment.pdf449,47 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi