Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13845
Title: Гнучкість як умова розвитку організації в змінному і складному середовищі
Other Titles: Flexibility of organization as a condition of development in variable and complex environment
Authors: Драбік, І.
Bibliographic description (Ukraine): Драбік І. Гнучкість як умова розвитку організації в змінному і складному середовищі / І. Драбік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 156–162. – Бібліографія: 23 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: гнучкість організації
мінливість і складність навколишнього середовища
зміни в компанії
типи змін
управління змінами
flexibility in the organization
variability and complexity of the environment
a change in the company
the types of changes
change management
Abstract: У всіх сферах економічного та соціального життя сьогодні спостерігаються динамічні зміни, і темп їх розвитку постійно зростає. Можна стверджувати, що в світі навколо нас постійні незмінні речі починають змінюватись. Гнучкість визначається по-різному, зокрема через різноманіття шляхів і можливостей, які зумовлює обслуговування її високого рівня. Швидкість реакції на зміни може залежати від різних чинників. Сучасні організації стикаються з одним з найважливіших завдань розуміння того, що означають для них зміни і як отримувати з цього вигоду. Dynamic changes take place in all areas of economic and social environment, and the rate of their occurrence is constantly growing. It can be said, that “in the world around us the only constant thing is inconstancy”. Flexibility is defined differently, among others because of the diversity of ways of seeing the opportunities available thanks to its high level. The rate of reaction to changes may depend on various factors. Modern organizations face a major task of understanding what the changes mean to them and how to make them beneficial.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13845
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №720

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_156-162_Vis_720_Menegment.pdf902,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.