Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1377
Tytuł: Дослідження термоелектричного матеріалу ZrNi(1-X)FeXSn
Authors: Ромака, В.
Стадник, Ю.
Горинь, А.
Лагун, А.
Cytat: Дослідження термоелектричного матеріалу ZrNi(1-X)FeXSn / В. Ромака, Ю. Стадник, А. Горинь, А. Лагун // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 69. – С. 102–107. – Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Досліджені температурні та концентраційні залежності питомого опору, коефіцієнта термо-ЕРС, магнетної сприйнятливості, а також енергетичні характеристики ZrNi(1-x)FexSn у діапазонах, Т = 80 ? 380 К, х = 0 ? 0,12. Встановлено температурні залежності термо-ЕРС термоелектричної пари мідь-ZrNi(1-x)FexSn. Исследованы температурные и концентрационные зависимости удельного сопротивления, коэффициента термо-ЭДС, магнитной восприимчивости, а также энергетические характеристики ZrNi(1-x)FexSn в диапазонах, Т = 80 ? 380 К, х = 0 ? 0,20. Определены температурные зависимости термо-ЭДС термоэлекрической пары медь-ZrNi(1-x)FexSn. The temperature and concentration dependencies of resistivity, thermopower, magnetic susceptibility and also power descriptions of ZrNi(1-x)FexSn semiconductor in ranges, T = 80 ? 380 K and x = 0 ? 0,20, respectively were investigated. Dependence between thethermopower Cu-ZrNi(1-x)FexSn was experimentally ascertained.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1377
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – Випуск 69

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
17.pdf258,28 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi