Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13606
Tytuł: Після Макінтайра: проблеми і шляхи розвитку сучасної моральної філософії
Inne tytuły: After MacIntyre: the problems and ways of contemporary moral philosophy’s development
Authors: Петрушенко, Віктор
Cytat: Петрушенко В. Після Макінтайра: проблеми і шляхи розвитку сучасної моральної філософії / Віктор Петрушенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 3–10. – Бібліографія: 16 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: етика
моральність
моральний релятивізм
новий гуманізм
ethics
morality
moral relativism
new humanism
Abstract: Окреслено причини втрати традиційною етикою впливу на життєдіяльність сучасної людини. Запропоновано нове бачення моральності на основі ідей “нової антропології”, що подає людину в єдності та взаємній зумовленості природного та соціально-культурного начал та “нового гуманізму”, що ґрунтується на принципах моральної сингулярності та осмисленні людини як космічного послання. In the article the causes of the loss of traditional ethic’s influence over the vital activity of contemporary man are drawn. The new vision of morality is proposed on the basis of ideas of “new anthropology” that represents a human being through unity and codetermination of natural and social-cultural origins as well as proceeding from the “new humanism” that is based on the principles of moral singularity and understanding of human being as a cosmic message.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13606
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Філософські науки. – 2012. – №723

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
2_3-10_Vis723Filosofiya.pdf489,29 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi