Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1355
Title: Високоефективний вібраційний сепаратор з електромагнітним приводом
Authors: Ланець, О. С.
Гаврильченко, О. В.
Шпак, Я. В.
Bibliographic description (Ukraine): Ланець О. С. Високоефективний вібраційний сепаратор з електромагнітним приводом / О. С. Ланець, О. В. Гаврильченко, Я. В. Шпак // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Нацаціонального університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 42. – С. 36–43. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: На основі теорії синфазних коливань викладений якісно новий підхід у створенні тримасового високоефективного сепаратора з електромагнітним приводом та напрямленими коливаннями робочого органа. Особливістю цієї конструкції є можливість реалізації значно вищих коефіцієнтів підсилення коливань мас порівняно з традиційними конструкціями. In the article on the basis of theory of cofaced oscillatinghigh-quality new approach is laid out in creation of threemass high-efficiency separator with an electromagnetic drive and directed vibrations. The feature of this construction is marketability considerably higher amplification of vibrations of the masses factors in comparing to the traditional constructions.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1355
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2008. – Випуск 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.pdf522,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.