Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13531
Title: Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2010 рік.
Authors: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2010 рік : бібліографічний покажчик / Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [укладачі: І. В. Гамола, Т. І. Левків, О. Б. Ніколюк, Р. В. Проскурницька, М. В. Сергєєва, Г. М. Щитинська ; бібліографічне редагування І. О. Войтович] ; за редакцією О. В. Шишки, І. О. Бєлоус, Н. Е. Кунанець. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 776 с.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: бібліографічний покажчик
Національний університет "Львівська політехніка"
зведений бібліографічний покажчик
Науково-технічна бібліотека
друковані праці
Abstract: Подано бібліографічні описи монографій, підручників, довідників, методичних матеріалів, статей із журналів та збірників, опублікованих тез доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах, бібліографічних видань, електронних ресурсів. Вміщено також описи окремих науково-популярних газетних статей та рецензій. Покажчик призначений для широкого кола наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13531
ISBN: 978-617-607-185-3
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики "Праці Національного університету "Львівська політехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zmist.pdfЗміст до "Друкованих праць Національного університету "Львівська політехніка" за 2010 рік55,19 kBAdobe PDFView/Open
tutyl.pdfТитульний аркуш до "Друкованих праць Національного університету "Львівська політехніка" за 2010 рік84,88 kBAdobe PDFView/Open
11_ins_energ_ta_sustem_keruvnny.pdfІнститут енергетики та систем керування416,25 kBAdobe PDFView/Open
6_metod_mater3.pdfМетодичні матеріали Інституту геодезії76,22 kBAdobe PDFView/Open
5_inst_geodezii.pdfІнститут геодезії306,31 kBAdobe PDFView/Open
4_metod_mater2.pdfМетодичні матеріали Інституту будівництва та інженерії довкілля88,88 kBAdobe PDFView/Open
3_ins_buiv_ta_ing_dovkilly.pdfІнститут будівництва та інженерії довкілля478,61 kBAdobe PDFView/Open
2_metod_ material1.pdfМетодичні матеріали Інституту архітектури69,55 kBAdobe PDFView/Open
1_ins_ rh.pdfІнститут архітектури222,68 kBAdobe PDFView/Open
peredmova_drukovani_praci_2010.pdfПередмова до "Друкованих праць Національного університету "Львівська політехніка" за 2010 рік254,46 kBAdobe PDFView/Open
27_avtor pokazchuk.pdfАвторський покажчик215,03 kBAdobe PDFView/Open
26_pidroz univ buglter.pdfПідрозділи університету142,64 kBAdobe PDFView/Open
25_nvch nuk inst.pdfНавчально-науковий інститут післядипломної освіти82,5 kBAdobe PDFView/Open
24_metod m12.pdfМетодичні матеріали Інституту хімії та хімічних технологій83,21 kBAdobe PDFView/Open
23_ins himii.pdfІнститут хімії та хімічних технологій1,5 MBAdobe PDFView/Open
22_metod m11.pdfМетодичні матеріали Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 68,02 kBAdobe PDFView/Open
21_ins tel.pdfІнститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки1,18 MBAdobe PDFView/Open
20_met m10.pdfМетодичні матеріали Інституту прикладної математики та фундаментальних наук87,13 kBAdobe PDFView/Open
19_ins prukld matem.pdfІнститут прикладної математики та фундаментальних наук832,57 kBAdobe PDFView/Open
18_metod mat9.pdfМетодичні матеріали Інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології59,14 kBAdobe PDFView/Open
17_ins komp teh avt met.pdfІнститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології395,94 kBAdobe PDFView/Open
16_metod mterial8.pdfМетодичні матеріали Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій97,43 kBAdobe PDFView/Open
15_instutut komp.pdfІнститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій1,21 MBAdobe PDFView/Open
8_etod materil4.pdfМетодичні матеріали Інституту гуманітарних та соціальних наук81,52 kBAdobe PDFView/Open
7_ins gumonitar ta socialnuh nuk.pdfІнститут гуманітарних та соціальних наук589,52 kBAdobe PDFView/Open
14_metod mater7.pdfМетодичні матеріали Інституту інженерної механіки та транспорту92,2 kBAdobe PDFView/Open
10_metod mteril5.pdfМетодичні матеріали Інституту економіки і менеджменту116,52 kBAdobe PDFView/Open
9_inet ekonom i menegmenty.pdfІнститут економіки і менеджменту1,79 MBAdobe PDFView/Open
13_ins ing meh ta trns.pdfІнститут інженерної механіки та транспорту482,89 kBAdobe PDFView/Open
12_metod mter6.pdfМетодичні матеріали Інституту енергетики та систем керування87,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.