Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1352
Tytuł: Дросельний міст з нуль-індикатором перепаду тисків
Authors: Ділай, І.
Теплюх, З.
Cytat: Ділай І. Дросельний міст з нуль-індикатором перепаду тисків / І. Ділай, З. Теплюх // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 69. – С. 90–96. – Бібліографія: 16 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Для підвищення точності одержання рівнопорових дроселів досліджена чутливість зрівноваженої дросельної мостової схеми з нуль-індикатором перепаду тисків у вихідній діагоналі до зміни довжини прохідного каналу одного з капілярів схеми. Запропоновані методи оптимального підбору дроселів моста. С целью повышения точности получения дросселей с равными сопротивлениями исследована чувствительность уравновешенной дроссельной мостовой схемы с нуль-индикатором перепада давлений в выходной диагонали к изменению длины проходного канала одного из капилляров схемы. Предложены методы оптимального подбора дросселей моста. In the article the sensitivity of balanced throttling bridge circuit with pressure difference zero-indicator in the output diagonal to length change of straightway canal one pair of capillary circuit is investigated for increasing the precision gaining of equal resistance throttles. The methods of optimum fit bridge throttles are offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1352
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – Випуск 69

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
15.pdf245,9 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi