Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1344
Title: Визначення оптимального значення кута зміщення кривошипів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом
Authors: Ловейкін, В. С.
Почка, К. І.
Bibliographic description (Ukraine): Ловейкін В. С. Визначення оптимального значення кута зміщення кривошипів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом / В. С. Ловейкін, К. І. Почка // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 41. – С. 127–135. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: Для роликової формувальної установки з рекупераційним приводом прослідковано зміну кутової швидкості та кутового прискорення кривошипа з моменту пуску і за усталеного режиму руху, визначено коефіцієнти нерівномірності руху, динамічності та узагальнений коефіцієнт оцінки руху за різних значень кута зміщення кривошипів: від ?? = 0 градусів до ?? = 180 градусів з кроком 10 градусів. У результаті проведених досліджень встановлено оптимальне значення кута зміщення кривошипів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом. Regarding the roller forming plant with a recuperative drive, a change of an angular speed and an angular acceleration of the crank from the moment of setting in motion and under uniform movement were monitored; coefficients of non-uniformity of motions, coefficient of dynamics and motion rate generalized coefficient under different ranges of cranks’ offset angle: from ?? = 0 tо ?? = 180 with a step of 10 were determined. As a result of the researches performed the optimal value of the roller forming plants’ with a recuperative drive cranks was found out.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1344
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2007. – Випуск 41

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf494,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.