Фізико-математичні науки. – 2010. – №687 : [22] Collection home page

Logo

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 687 : Фізико-математичні науки / [відповідальний редактор П. І. Каленюк]. – 196 с. : іл.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2010Задача з двома кратними вузлами для лiнiйних факторизованих рiвнянь iз частинними похiднимиБобик, І. О.; Симотюк, М. М.
Article2010Iнтегральнi зображення аналiтичних у круговому кiльцi функцiй на основi методу моментiвЧип, М. М.
-2010Зміст до Вісника: Фізико-математичні науки № 687-
Article2010Про рiст цiлих у площинi функцiй зi спецiальним розподiлом нулiвВеселовська, О. В.
Article2010Про резольвентну порiвнянiсть двох дисипативних збурень симетричного оператораМильо, О. Я.; Сторож, О. Г.; Шувар, О. Б.
Article2010Асимптотична поведiнка розв’язку мiшаної задачi для нелiнiйної системи рiвнянь з iнтегральним збуреннямНечепуренко, М. О.; Торган, Г. Р.
Article2010Характеристика Неванлiнни зростання дельта-плюрисубгармонiйних функцiйБродяк, О.; Василькiв, Я.; Тарасюк, С.
Article2010Пiдсумовування функцiональних рядiв за власними елементами гiбридного диференцiального оператора Лежандра–Бесселя–Ейлера на сегментi [0, R3 ] полярної осiТарновецька, О. Ю.
Article2010Обернена задача розсiяння для просторово-двовимiрної системи Дiрака i метод бiнарних перетвореньСидоренко, Ю.; Починайко, М.; Чвартацький, О.
-2010Титульний аркуш до Вісника Фізико-математичні науки № 687-
Article2010Центри зелено-жовтого та червоного свiчення в кристалах йодистого кадмiюРудка, М. М.
Article2010Iмпедансна спектроскопiя суперконденсатора на основi нанопористого активованого вуглецевого матерiалуБахматюк, Б. П.; Курепа, А. С.; Григорчак, I. I.
Article2010Асимптотика фундаментальної системи розв’язкiв диференцiального рiвняння з мiрами на пiвосiМахней, О. В.
Article2010Один пiдхiд до реалiзацiї триточкових рiзницевих схем високого порядку точностiГнатiв, Л. Б.; Кутнiв, М. В.; Круль, М. М.
Article2010Побудова покращеної математичної моделi поведiнки натовпу, що панiкує, пiд час втечi з примiщенняАндрусик, Я.; Черняк, П.; Андрусик, А.
Article2010Функцiональнi iнтерполяцiйнi полiноми, що не використовують правило пiдстановкиДемкiв, I.
Article2010Мероморфнi у крузi з проколеним центром функцiї з обмеженою двопараметричною характеристикоюКшановський, I.
Article2010Вибранi питання стiйкостi систем випадкової структури зi скiнченною пiслядiєю з урахуванням зовнiшнiх марковських перемиканьЛукашiв, Т. О.; Чабанюк, Я. М.; Ясинський, В. К.
Article2010Дiелектричнi статичнi i динамiчнi, п’єзоелектричнi, пружнi та тепловi властивостi сегнетоелектрикiв KH2 РО4 i RbH2 PO4. Наближення молекулярного поляЗачек, I. Р.; Левицький, Р. Р.; Вдович, А. С.
Article2010Iснування та єдинiсть KWTA-розв’язкiв математичної моделi нейронної схеми обробки дискретизованих сигналiвТимощук, П. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22