Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1332
Title: Метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології
Authors: Даревич, Р.
Досин, Д
Литвин, В.
Bibliographic description (Ukraine): Даревич Р. Метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології / Р. Даревич, Д. Досин, В. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 616 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 151-158. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Наведено метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології до потреб користувачів. Для здійснення адаптації вводяться ваги понять онтології та ваги зв’язків між ними. Автори запропонували метрику, за допомогою якої визначається відстань між текстовими документами. Використовуючи регресійний аналіз, метрика переводиться в числову оцінку рангування знайдених документів.
Description: This article considers intelligent metasearch systems based on ontology adaptation for users. Ontology term and connection weights are proposed for the ontology adaptation. Authors propose metric that helps to define distance between text documents. Using regressive analysis metric is transformed into document rank.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1332
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – №616

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf929,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.