Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1324
Tytuł: Дослідження закону руху адаптивної вібраційної технологічної машини під час використання прямокутної широтно-імпульсно модульованої циклічної вимушуючої сили для її збурення
Authors: Таянов, С. А.
Чубик, Р. В.
Cytat: Таянов С. А. Дослідження закону руху адаптивної вібраційної технологічної машини під час використання прямокутної широтно-імпульсно модульованої циклічної вимушуючої сили для її збурення / С. А. Таянов, Р. В. Чубик // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 42. – С. 174–185. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Подано математичні моделі, які дають змогу встановити зв'язок між прямокутною широтно-імпульсно-модульованою циклічною вимушуючою силою електромагнітного віброприводу із основними конструктивними параметрами адаптивної вібраційної технологічної машини та параметрами вібраційного поля, яке створює ця вібромашина під час застосування вищезгаданої циклічної сили для її збурення. Mathematical models are given which allow to set connection between rectangular latitudinal impulsive modulated cyclic by force electromagnetic vibrodrive with the basic structural parameters of adaptive vibration technological machine and parameters of the vibration field which creates this vibromachine at application of the higher mentioned cyclic force for its indignation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1324
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2008. – Випуск 42

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
22.pdf281,38 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi