Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12923
Title: Problematyka zarządzania zmianami w bibliotekach akademickich na początku XXI w.
Authors: Войцеховська, Майя
Bibliographic description (Ukraine): Войцеховська М. Problematyka zarządzania zmianami w bibliotekach akademickich na początku XXI w. / М. Войцеховська // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали третьої науково-практичної конференції, 29 вересня 2011 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редколегія: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 33-56. - Bibliografia.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: маркетинг
користувач
персонал бібліотеки
управління
реклама
інформаційні послуги
marketing
user
library staff
management
advertising
information service
Abstract: На основі світового досвіду розглянуто процес управління змінами в бібліотеках вищих навчальних закладів, необхідний для їхньої конкурентоспроможності на ринку освітніх та інформаційних послуг. Виокремлено основні напрями управління змінами: надання якісних послуг; орієнтація на користувача; пошук нового контингенту користувачів; виховання і формування активного користувача, реклама бібліотеки та її послуг; гнучкість персоналу бібліотеки перед можливими змінами; використання сучасних технологій; запровадження нових методів управління. The process of changes management in libraries of higher educational institutions was reviewed based on international experience. This process is necessary for competitiveness of libraries for educational and information service. The main trends of changes management were outlined: providing quality service, orientation to user, the search for a new contingent of users, education and formation of the active user, advertising of library and its service, library staff flexibility to possible changes, using of modern technology, the introduction of new management methods.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12923
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_Problematyka zarządzania zmianami w bibliotekach akademickich na początku XXI w..pdf6,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.