Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1279
Title: Вплив параметрів електромаґнетних елементів систем керування на їхні вихідні характеристики
Authors: Павельчак, А.
Самотий, В.
Дзелендзяк, У.
Bibliographic description (Ukraine): Павельчак А. Вплив параметрів електромаґнетних елементів систем керування на їхні вихідні характеристики / А. Павельчак, В. Самотий, У. Дзелендзяк // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 69. – С. 18–22. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто алгоритм застосування функцій чутливостей для визначення зміни вихідних характеристик ЕМЕ СК (на прикладі феромаґнетного тристержневого подвоювача частоти) у разі зміни значень схемних параметрів. Наведено результати моделювання. Рассмотрен алгоритм применения функций чувствительностей для определения изменений исходных характеристик ЕМЕ СУ (на примере ферромагнитного тристержневого удвоителя частоты) при изменении значений схемных параметров. Наводятся результаты моделирования. There has been shown the algorithm of sensitivity functions application for definition of initial output data modifications of a frequency doubler at a modification of circuit parameters values. The results of modeling are induced.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1279
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03.pdf297,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.