Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1276
Title: Дослідження впливу кореляції результатів спостережень на непевність коефіцієнтів та прогнозованих значень лінійної регресії
Authors: Дорожовець, М.
Bibliographic description (Ukraine): Дорожовець М. Дослідження впливу кореляції результатів спостережень на непевність коефіцієнтів та прогнозованих значень лінійної регресії / М. Дрожовець // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 69. – С. 3–9. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Подано результати досліджень впливу взаємної кореляції результатів спостережень на стандартну непевність коефіцієнтів та прогнозованих значень лінійної регресії. Наведено аналітичні вирази для обчислення стандартних непевностей цих величин залежно від виду автокореляційної функції результатів спостережень. Представлены результаты исследований влияния взаимной коррелированности результатов наблюдений на стандартную неопределенность коэффициентов и прогнозируемых значений линейной регрессии. Приведены аналитические выражения для вычисления стандартных неопределенностей этих величин в зависимости от вида автокорреляционной функции результатов наблюдений. In the article the results of studies of the influence of the mutual correlation of the observations to the standard uncertainty of coefficients and forecasted values of linear regression are represented. The analytical expressions for enumerating the standard uncertainties of these values in the dependence form the autocorrelation function of the observations are given.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1276
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.pdf212,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.