Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1270
Title: Opracowanie mapy poziomych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze europy na podstawie danych serwisu EPN
Authors: Bednarek, R.
Kontny, B.
Bibliographic description (Ukraine): Bednarek R. Opracowanie mapy poziomych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze europy na podstawie danych serwisu EPN / R. Bednarek, B. Kontny // Геодезія, картографія і аерофотознімання : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 69 : Присвячується 85-річчю від дня народження і 60-річчю науково-педагогічної діяльності у Львівській політехніці заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Островського Аполлінарія Львовича. – С. 63–72. – Bibliografia: 14 nazw.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Сучасні геодинамічні дослідження в глобальному і регіональному масштабах реалізуються мережею перманентних GNSS станцій, що розташовані по всій поверхні Землі. Континентальна мережа EPN (EUREF перманентна мережа) це європейська мережа майже 200 станцій, основне призначення яких – обслуговування ETRF89. Один із багатьох доступних продуктів цієї мережі – часові зміни координат станцій, що вивчаються у рамках проекту “EPN Coordinate Time Series Analysis». Аналіз, інтерпретація і візуалізація векторів швидкості руху перманентних станцій можуть використовуватися для різноманітних геодинамічних досліджень, особливо в місцевому масштабі. Основна мета даного дослідження полягала в тому, щоб знайти кореляцію між полем швидкостей перманентних станцій EPN та тектонікою Європи. Приведені методика та технологія досліджень. Одним із результатів дослідження було знайти відповідь на питання про можливості визначення усереднених векторів швидкості для кожної окремої тектонічної одиниці, яка би ілюструвала рух цілої тектонічної структури. Contemporary geodynamic investigations on a global and regional scale are being realized by network of permanent GNSS stations distributed all over the Earth. The Continental EPN (EUREF Permanent Network) is a European network of 200 permanent stations and the main assignment of EPN is the maintenance of ETRF89. One from many available products as part of project “EPN Coordinate Time Series Analysis Special Project” are components of the velocity vectors of EPN stations. The data, which are gathered by the permanent stations and transfered to analysis centres, allow to create weekly combined EPN solutions. They are the basis for the estimation of coordinates and velocities for each of the EPN stations. The analysis, interpretation and visualization of motion velocity vectors of permanent stations can be used for different interdisciplinary research, especially for locally geodynamic investigations. The main aim of the elaboration was to find a correlation between velocity fields of EPN stations and the tectonics of Europe. Based on the geological maps, major tectonic structures have been distinguished. For each unit the continuous velocity field has been developed by means of kriging’s method of interpolation implemented in Surfer software. Moreover, to establish the areas of homogenous changes, the k-means method of cluster analysis technique was used. One of the research stages was to find the answer to the question about possibility to determine average velocity vector of motion for each tectonic unit, which will be illustrating mobility of the whole tectonic structure.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1270
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf678,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.