Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1261
Title: Дослідження чинника адекватності математичної моделі опису динаміки нелінійної оброблювальної механічної системи
Authors: Топільницький, В. Г.
Кусий, Я. М.
Bibliographic description (Ukraine): Топільницький В. Г. Дослідження чинника адекватності математичної моделі опису динаміки нелінійної оброблювальної механічної системи / В. Г. Топільницький, Я. М. Кусий // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національний університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 42. – С. 123–128. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Оцінено адекватність математичної моделі нелінійної оброблювальної вібраційної системи з дебалансним приводом та пружинною підвіскою. Модель подана у вигляді сукупності нелінійних диференціальних рівнянь, що зведені до стандартизованого вигляду. Оцінка аналітичних розв’язків цієї системи підтвердила їхню стійкість на всьому часовому інтервалі. In the article the estimation of adequacy of mathematical model of the nonlinear processing oscillation system is conducted with an occasion and spring pendant. A model is presented as an aggregate of nonlinear differential equalizations which are erected to the standardized kind. The estimation of analytical decisions of this system confirmed their firmness on all of sentinel interval.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1261
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2008. – Випуск 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf404,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.