Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1253
Title: Динамічні властивості багатошарових структур
Authors: Дівеєв, Б.
Смольський, А.
Bibliographic description (Ukraine): Дівеєв Б. Динамічні властивості багатошарових структур / Б. Дівеєв, А. Смольський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 42. – С. 70–79. – Бібліографія: 28 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Запропонована методика для визначення пружних і демпфуючих властивостей композитних шаруватих пластин з використанням виміряних динамічних характеристик. Модулі пружності і демпфуючі властивості шаруватого пластинчастого елементу визначаються на підставі експериментальних даних і результатів багаторівневого теоретичного підходу. Наведені приклади розв’язання конкретних задач. The study aims to predict elastic and damping properties of composite laminated plates from the measured dynamical characteristics. Elastic constants of laminates and damping properties have been determined by using an identification procedure based on experiment design and multi-level theoretical approach. Examples of solutions of concrete problems are given.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1253
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2008. – Випуск 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf563,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.