Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12418
Title: Структурно-параметрична адаптація моделей для прогнозування фінансово-економічних процесів
Authors: Бідюк, П.
Гожий, О.
Лосєва, О.
Bibliographic description (Ukraine): Бідюк П. Структурно-параметрична адаптація моделей для прогнозування фінансово-економічних процесів / П. Бідюк, О. Гожий, О. Лосєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 719 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 154-164. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: прогнозування
процес
структура
статистика
prohnozuvannya
process
structure
statistics
Abstract: Запропоновано концепцію формулювання та розв’язання задач адаптивного прогнозування на основі методології системного аналізу, що ґрунтується на комплексному використанні методів попередньої обробки і аналізу даних, математичного і статистичного моделювання, прогнозування та оптимального оцінювання станів досліджуваних процесів. Циклічне адаптування структури і параметрів моделі до досліджуваного процесу на основі застосування множини статистичних характеристик цього процесу забезпечує отримання високоякісних коротко- та середньострокових прогнозів за умови наявності інформативних даних. Виконані дослідження запропонованої методики свідчать про можливості її застосування до аналізу широкого класу процесів довільної природи. A concept is proposed for a formulating and solving the problem of adaptive forecasting that is based on the system analysis methodology and combined use of preliminary data processing techniques, mathematical and statistical modeling, forecasting and optimal state estimation of the processes under study.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12418
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – №719

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026_Bіdjuk_154_164_719.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.