Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12030
Назва: Палеогідродинамічний чинник у процесі формування покладів вуглеводнів у межах північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
Інші назви: Палеогидродинамический фактор в процессе формирования залежей углеводородов в пределах северно-западной части Внешней зоны Предкарпатского прогиба
Paleohydrodynamic factor of the formation of the hydrocarbon deposits of the north-western part of the Outer zone of the Pre-Сarpathian foredeep
Автори: Медвідь, Г. Б.
Бібліографічний опис: Медвідь Г.. Б. Палеогідродинамічний чинник у процесі формування покладів вуглеводнів у межах північно-західної частини зовнішньої зони Передкарпатського прогину / Г. Б. Медвідь // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 199–201. – Бібліографія: с. 201.
Дата публікації: 2011
Видавництво: Національний університет “Львівська політехніка”
Теми: палеогідродинамічні реконструкції
палеоп’єзомінімуми
поклади вуглеводнів
критерій нафтогазоносності
палеогидродинамические реконструкции
палеопьезоминимумы
залежи углеводородов
критерий нефтегазоносности
paleohydrodynamic reconstructions
paleopiezominima
hydrocarbon deposits
oil and gas presence criterion
Короткий огляд (реферат): Палеогідродинамічні схеми баден-сарматських відкладів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину були побудовані на основі реконструкції палеонапорів підземних вод на елізійних етапах седиментаційного басейну. Результати палеогідродинамічних реконструкцій показали, що більшість розвіданих родовищ газу в регіоні локалізуються в межах виділених зон успадкованих п’єзомінімумів. Співставлення палео- та сучасної гідродинамічної обстановки дає можливість судити про умови утворення покладів. Палеогидродинамические схемы баденсарматских отложений северо-западной части Внешней зоны Предкарпатского прогиба были построены на основании реконструкции палеонапоров подземных вод на элизионных этапах седиментационного бассейна. Результаты палеогидродинамических реконструкций показали, что большинство разведанных месторождений газа локализируется в пределах выделенных зон унаследованных пьезоминимумов. Сопоставление палео- и современной гидродинамической обстановки позволяет судить об условиях формирования залежей. Paleohydrodynamic schemes of the Badenian-Sarmatian deposits of the north-western part of the Outer zone of the Pre-Carpathian foredeep are built on the basis of paleohydrodynamic reconstruction of paleopressures of formation waters of elision stage of sedimentary basin. Results of paleohydrodynamic reconstructions have demonstrated that the most part of the explored gas fields of the region is localized in the limits of the marked areas of inherited pressure minima. Comparison paleo- and modern hydrodynamic situation enable us to draw conclusion about conditions of field formation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12030
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2011. – №2(11)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
67.pdf1,04 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.