Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1183
Tytuł: Застосування ультразвуку для очищення стічних вод з різними типами забруднень
Authors: Савка, І. М.
Шевчук, Л. І.
Никулишин, І. Є.
Піх, З. Г.
Cytat: Застосування ультразвуку для очищення стічних вод з різними типами забруднень / І. М. Савка, Л. І. Шевчук, І. Є. Никулишин, З. Г. Піх // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 609 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 197-200. – Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Сучасні технологічні процеси зумовлюють утворення різної кількості стічних вод. Такі стоки є складними системами, сумішшю органічних і неорганічних сполук різних концентрацій. Кількість стічних вод, зокрема і тих, що містять шкідливі органічні речовини, невпинно зростає з року в рік. Сучасні методи біохімічного очищення не забезпечують достатнього зниження їхньої концентрації. Одним з методів інтенсифікації окиснення органічних сполук є використання енергії акустичної кавітації. Цей спосіб використаний для очищення стічних вод діючих львівських виробництв, для яких проблема очищення стоків від забруднень органічного характеру є актуальною. Modern technological process stipulate formation of different amount of waster waters. Such sewages are the difficult systems, mixture of organic and inorganic compounds of different concentrations. Amount of waster waters, including those which contain harmful organic compounds, incessantly grows from year to year. The modern methods of the biochemical cleaning do not provide the sufficient decline of their concentration. One of intensification methods of organic compounds oxidation processes there is the use of acoustic cavitation energy. This method is utillized by us for the process of waster waters cleaning of operating Lviv productions for which a problem of sewage cleaning from contaminations of organic character is vital problem.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1183
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – № 609

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
49.pdf282,14 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi