Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11709
Title: Ущільнення жорсткої бетонної суміші керованим вібраційним полем з пневмодовантажувачем
Authors: Хероїм, О. О.
Черевко, О. М.
Bibliographic description (Ukraine): Хероїм О. О. Ущільнення жорсткої бетонної суміші керованим вібраційним полем з пневмодовантажувачем / О. О. Хероїм, О. М. Черевко // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 45. – С. 369–373. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Розроблено і створено вібраційний пристрій для ущільнення жорсткої бетонної суміші, головною особливістю якого є поєднання дії керованої вібрації та безінерційного пневмодовантажувача. Одночасне керування параметрами вібрації та величиною тиску в камері пневмодовантажувача дає змогу істотно інтенсифікувати ущільнення жорстких сумішей під час виготовлення високоякісних дрібноштучних бетонних виробів. An oscillation device is developed and created for the compression of hard concrete mixture, the main feature of which is combination of action of the guided vibration and fast-response inertialess finish loader. Simultaneous management of vibration parameters and in the chamber of inertialess finish loader allows the size of pressure substantially to intensify the process of compression of hard mixtures at making of high-quality shallow concrete wares.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11709
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – Випуск 45

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60.pdf643,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.