Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11695
Title: Математичне моделювання нелінійних стохастичних коливальних процесів у просторовій системі приводів
Authors: Струтинський, С. В.
Bibliographic description (Ukraine): Струтинський С. В. Математичне моделювання нелінійних стохастичних коливальних процесів у просторовій системі приводів / С. В. Струтинський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 45. – С. 129–134. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Розглянута просторова система приводів побудована за схемою механізму гексапода, довжина штанг якого змінюється за допомогою пневмоциліндрів. Показано, що під дією зовнішніх збурень виникають стохастичні поперечні коливання корпусів пневмоциліндрів. Розроблено математичну модель і виконано математичне моделювання стохастичних коливальних процесів у просторовій системі приводів. Встановлено розмахи коливань корпусів пневмоциліндрів та відповідні переміщення штоків, які обумовлюють динамічні зміни довжини штанг. The spatial system of occasions is considered hexapod length of barbells of which is built on the chart of mechanisms changes by pnevmo of cylinders. It is rotined that under the action of external indignations there are stochastic transversal vibrations of corps of pnevmo of cylinders. A mathematical model is developed and the mathematical design of stochastic of swaying processes is executed in the spatial system of occasions. The scopes of vibrations pnevmo of cylinders and proper moving of shtokiv which stipulate the dynamic changes of length of barbells are set.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11695
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – Випуск 45

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf809,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.