Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11684
Title: Гармонические колебания сепарируемой зерновой смеси при неравномерном вращении цилиндрического решета
Authors: Тищенко, Л. Н.
Ольшанский, В. П.
Ольшанский, С. В.
Bibliographic description (Ukraine): Тищенко Л. Н. Гармонические колебания сепарируемой зерновой смеси при неравномерном вращении цилиндрического решета / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 45. – С. 135–140. – Библиография: 5 названий.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Запропоновано наближений спосіб розрахунку гармонічних коливань колової швидкості в кільцевому шарі вібророзрідженої зернової суміші, що виникають при нерівномірному обертанні вертикального циліндричного решета з періодичною зміною його кутової швидкості. Proposed approximate method of calculating the harmonic vibrations circular velocity in circular layer vibrorliquefaction grain mixture, resulting in uneven rotation of the vertical cylindrical sieve with a periodic change in its angular velocity.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11684
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – Випуск 45

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf689,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.