Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11657
Title: Адаптація алгоритму розрахунку ентропійних оцінок випадкових сигналів з нормальним розподілом у комунікаційних засобах автоматизованих систем
Authors: Мельничук, С. І.
Коропецька, М. В.
Bibliographic description (Ukraine): Мельничук С. Адаптація алгоритму розрахунку ентропійних оцінок випадкових сигналів з нормальним розподілом у комунікаційних засобах автоматизованих систем / С. І. Мельничук, М. В. Коропецька // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 45. – С. 408–414. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проведено дослідження імовірнісних характеристик випадкових сигналів з керованою ентропією, запропоновано спрощений алгоритм розрахунку оцінок ентропії для реалізації апаратного забезпечення автоматизованих систем опрацювання даних. A study of probabilistic characteristics of random signals with controlled entropy, proposed a simplified algorithm for calculating the entropy estimates for the hardware implementation of automated data processing systems.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11657
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – Випуск 45

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65.pdf810,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.