Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11630
Title: Аналіз електромеханічних характеристик резонансних вібраційних систем
Authors: Гурський, В. М.
Шпак, Я. В.
Bibliographic description (Ukraine): Гурський В. М. Аналіз електромеханічних характеристик резонансних вібраційних систем / В. М. Гурський, Я. В. Шпак // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 45. – С. 192–198. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Наведено математичні моделі та здійснено порівняльний аналіз електромеханічних характеристик роботи резонансних вібраційних систем з декількома електромагнітними віброзбуджувачами, ввімкнених за реактивною схемою живлення. Порівняно результати коливань двомасових систем за статичних і динамічних характеристик електромагнітного привода. The article describes the mathematical models and the comparative analysis of electromechanics descriptions of work of the resonance vibratory systems with a few electromagnetic vibroexciters, included after the reactive chart of feed. The results of vibrations of the two-mass systems are compared at static and dynamic descriptions of electromagnetic drive.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11630
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – Випуск 45

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf724,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.