Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1162
Title: Причини існування тіньової економіки у прикордонному з Європейським Союзом регіоні
Authors: Чайковський, Р. Й.
Bibliographic description (Ukraine): Чайковський Р. Й. Причини існування тіньової економіки у прикордонному з Європейським Союзом регіоні / Р. Й. Чайковський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 98–104. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: тіньова економіка
податкова політика
прихована зайнятість
прикордонний регіон
перехідна економіка
Європейський Союз
shadow economy
tax policy
hidden employment
frontier region
transition economy
European Union
Abstract: Проаналізовано основні причини існування тіньових процесів (відсутність повноцінного ринкового середовища, важкість податкового навантаження, наявність недостатньо контрольованого кордону, поширення прихованої зайнятості, структурні диспропорції) в економіці західного прикордонного регіону України у трансформаційний період. Автором також виділено пріоритети у регіональній політиці та загальній детінізації економіки цього регіону. Reasons of origin of shadow processes (absence of valuable market environment, difficulty of the tax burden, presence of not enough controlled border, expansion of the hidden employment, structural disproportions) are analysed in the economy of western frontier region of Ukraine in a transformation period. Also an author is selected the row of priorities of regional policy and general de-shadowing of economy of this region.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1162
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №611

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf166,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.