Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11490
Title: Створення навчально-тренінгового комплексу «Віртуальне підприємство» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Authors: Рогоза, А.
Івченко, І.
Божко, В.
Bibliographic description (Ukraine): Рогоза А. Створення навчально-тренінгового комплексу «Віртуальне підприємство» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» / А. Рогоза, І. Івченко, В. Божко // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 8–12 жовтня 2011 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 72–77. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: віртуальне підприємство
навчально-тренінговий комплекс
системний підхід
educational and training complex
virtual enterprise
system approach
Abstract: В доповіді розглянуто передумови створення віртуальних підприємств в ВНЗ економічного профілю, їх типовий функціонал. Шляхи реалізації програми створення навчально-тренінгового комплексу (НТК) «Віртуальне підприємство» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Представлені концептуальна модель реалізації НТК та план заходів щодо комплексного впровадження його елементів. The present work demonstrates the prerequisites to create virtual enterprises in higher education in economics, their typical features. Implementation of the program a program of creating educational and training complex (ETC) "Virtual Enterprise" university Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade." Conceptual model of ETC and a comprehensive action plan for implementation of its elements.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11490
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf435,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.