Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11110
Title: Фотограмметричний моніторинг повеневих процесів
Other Titles: Фотограмметрический мониторинг поверхностных процессов
Photogrammetric monitoring of flood processes
Authors: Дорожинський, О.
Тукай, Р.
Bibliographic description (Ukraine): Дорожинський О. Фотограмметричний моніторинг повеневих процесів / О. Дорожинський, Р. Тукай // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 2 (22). – С. 150-154. - Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: фотограмметрія
повітряне лазерне знімання
цифровий аерознімок
космічний образ
цифрова модель території
цифрова модель рельєфу
повеневий процес
ураган Катріна
Abstract: Описано технологію фотограмметричного опрацювання даних повітряного лазерного сканування, цифрового аерознімання та космічних зображень під час моніторингу повеневих процесів. Технологія застосована для дослідження повені в м. Новий Орлеан (США),спричиненої ураганом Катріна в 2005 р. Визначено основні організаційні та правові перешкоди, що впливають на поширення фотограмметрії та ДЗ. Описано технологию фотограмметрической обработки данных воздушного лазерного сканирования, цифровой аэросъемки и космических снимков при мониторинге паводковых процессов. Технология использована при исследовании паводка в г. Новый Орлеан (США), вызванного ураганом Катрина в 2005 г. Technology of photogrammetric processing of data of air laser scanning, digital aerial survey and space images is described in the paper. This technology is applied for investigation of the flood in New Orleans (USA) caused by the hurricane Kathryn in 2005.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11110
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 2(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.