Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11094
Title: Дослідження особливостей вимірювання відстаней під час спостережень на плівкові відбивачі
Other Titles: Исследование особенностей измерения расстояний при наблюдениях на пленочные отражатели
Investigation of the features measuring distances in the observations on the filmreflectors
Authors: Ламбин, В.
Bibliographic description (Ukraine): Ламбин В. Дослідження особливостей вимірювання відстаней під час спостережень на плівкові відбивачі / В. Ламбин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 2 (22). – С. 119-123. - Библиография: 3 названия.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: измерение расстояний
дальномер
пленочный отражатель
Abstract: Досліджено точність вимірювання відстані до різних поверхонь, що відбивають,розташованих не-перпендикулярно до променя далекоміра. Наведено рекомендації з вибору відбивних систем для довготривалих спостережень за об’єктами. Исследована точность измерения расстояния до различных отражающих поверхностей,расположенных неперпендикулярно к лучу дальномера. Приведены рекомендации по выбору отражающих систем для долговременных наблюдений за объектами. Investigated the accuracy of measuring the distance to the various reflecting surfaces, arranged non-perpendicularity to the beam range finder. The recommendations forthe choice reflects a system for long-term observations of the objects.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11094
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 2(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.