Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11091
Title: Методика створення ситуаційного плану Сирецького концентраційного табору за архівними аероматеріалами
Other Titles: Методика создания ситуационного плана Сирецкого концентрационного лагеря по архивным аэроматериалам
Methods of creating contingency plan of concentration camp of Syrec by the archived air materials
Authors: Четверіков, Б.
Bibliographic description (Ukraine): Четверіков Б. Методика створення ситуаційного плану Сирецького концентраційного табору за архівними аероматеріалами / Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 2 (22). – С. 184-187. - Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: космічні знімки
архівне аерознімання
професійна ГІС
ситуаційний план
точність прив’язки
межі концентраційного табору
опорні точки
векторний шар
Abstract: Запропоновано технологічну схему створення ситуаційного плану Сирецького концентраційного табору станом на 1943 р. та проаналізовано сучасну містобудівну ситуацію на території цього об’єкта. За допомогою професійної ГІС підготовано три варіанти ситуаційного плану. Предложена технологическая схема создания ситуационного плана Сирецкого концентрационного лагеря состоянием на 1943 г. и проанализирована современная градостроительная ситуация территории этого обьекта. При помощи профессиональной ГИС подготовлено три варианта ситуационного плана. The technological scheme on creating contingency plan of concentration camp of Syrec at 1943 and analyzed the current situation in the urban planning of the object. With professional GIS created three plans of concentration camp.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11091
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 2(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf918,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.